insure-health

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบัติเหตุ และสุขภาพ

เมืองไทยประกันภัย

ลดหย่อนภาษีได้* คุ้มค่า ราคาเบาๆ
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ส่วนเกิน 100 %จากสวัสดิการ
 • เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามที่จ่ายจริง * สูงสุด 500,000บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • คุ้มครองค่าห้อง สูงสุด 4,000 บาท ต่อวัน/สูงสุด 365 วัน
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น เพียง 2,160 บาท ต่อปี
ยิ้มได้…ทุกที่ ทุกเวลา ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 6,000 บาท (ช่วงอายุ 16-65 ปี)
 • ทุนประกันภัย (ไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาล) สูงสุด 2,000,000 บาท
 • การรักษาพยาบาล ต่ออบุัติเหตุแต่ละครั้ง สูงสุด 50,000 บาท
 • เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วย สูงสุด 1,000 บาท
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มยกกำลัง 3
 • เจ็บจ่ายไม่อั้น
 • ชดเชยรายได้
 • ลดหนี้สูงสุด 1,000,000บาท
 • เบี้ยเริ่มต้นเพียง 1,800บาท/ปี
 • ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริง แบบเหมาจ่าย ไม่จำกัดวงเงินค่ารักษาต่อครั้ง (สูงสุด 1 ล้านบาท)
 • คุ้มครองค่าห้อง สูงสุด 14,000 บาทต่อวัน
 • ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล
 • ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 25,000 บาท
ยิ้มได้ทุกที่ ทุกเวลา ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 1,600 บาท (ช่วงอายุ 16-65 ปี)
 • วงเงินคุ้มครอง สูงสุด 2,000,000 บาท
 • คุ้มครองทุกที่ ทุกเวลา
 • เงินชดเชยรายได้กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล
 • ไม่ต้องสํารองจ่ายกับโรงพยาบาลในเครือของบริษัทฯ กว่า 280 แห่ง ทั่วประเทศ
รับความคุ้มครอง ทั้ง
 • หมวดที่ 1 เงินชดเชยแบบเหมาจ่าย – โรคมะเร็งทุกระยะ รวมมะเร็งผิวหนังประเภท “เมลลาโนมา” – โรคมะเร็งผิวหนัง ที่ไม่ใช่เมลลาโนมา
 • หมวดที่ 2 ค่าทดแทนเพิ่มเติมสำหรับบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
 • อุ่นใจยิ่งขึ้น กับค่ารักษาพยาบาล
 • คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
 • ชดเชยรายได้ 2,000 บาท ต่อวัน / สูงสุด 30,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น เพียง 900 บาท

แพ้ปุ๊บ จ่ายปั๊บ รับเงินก้อน

 • ผลประโยชน์ภาวะโคม่า (Coma) กรณีได้รับผลกระทบ (แพ้)จากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สูงสุด 1,500,000 บาท
 • รับเงินชดเชยรายวัน จากการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในสูงสุด วันละ 1,000 บาท
 • เบี้ยเริ่มต้น 99 บาท/ปี

สินมั่นคงประกันภัย

 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย จากได้รับวัคซีนโควิด สูงสุด 1,000,000 บาท
 • รับเงินชดเชยรายวัน จากการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน วันละ 1,000 บาท
 • ค่าปลอบขวัญ กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล สูงสุด 50,000 บาท
 • เบี้ยเริ่มต้น 30 บาท/ปี

ธนชาติประกันภัย

 • เริ่มต้นค่าเบี้ยประกันภัยเพียง 645 บาท
 • คุ้มครองชีวิต /ค่ารักษาพยาบาล
 • ชดเชยรายได้
 • พร้อมบัตร Care Card
 • เริ่มต้นค่าเบี้ยประกันภัยเพียง 955 บาท
 • x2 รับทุนประกันเพิ่ม 2 เท่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือโดยสารรถยนต์ส่วนบุคคล
 • x4ขยายความคุ้มครองถึงผู้โดยสาร 4 ท่าน
 • พร้อมบัตร Care Card
 • เริ่มต้นค่าเบี้ยประกันภัยเพียง 1,450 บาท
 • คุ้มครองผู้ปกครอง + บุตรหลาน
 • ค่ารักษาพยาบาลให้ลูกรัก ทั้งจากอุบัติเหตุ/ การเจ็บป่วย ( สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกสถานพยาบาลโดยไม่จำกัดจํานวนครั้ง)
 • *เจ็บป่วยจากโรค 1. ไข้เลือดออก 2. อาหารเป็นพิษ 3. ลําไส้อักเสบเฉียบพลัน 4. ไข้หวัดใหญ่
 • พร้อมบัตร Care Card
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยในอัตราคงที่(ตามเบี้ยประกันภัยของปีแรกที่เริ่มค้มครอง)
 • คุ้มครองต่อเนื่องโดยอัตโนมัติจนถึงอายุ 65 ปี บริษัทไม่สามารถบอกเลิกสัญญาแต่ผู้เอาประกันสามารถบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้
 • สามารถซื้อประกันภัยระยะยาวสูงสุด 3 ปี โดยได้รับส่วนลดการประกันภัยระยะยาว

วิริยะประกันภัย

 • คุ้มครองทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลจดทะเบียนไม่เกิน 7 ที่นั่ง
 • เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าซ่อมจากอุบัติเหตุรถชนกับยานพาหนะทางบกและซ่อมเกิน 12 ชั่วโมง
 • คุ้มครองวงเงินผู้ป่วยในสูงสุด 4,500,000 บาท/ครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษาต่อปี
 • คุ้มครองค่าห้องสูงสุด 12,000 บาท/คืน
 • ยื่นบัตรไม่ต้องสำรองจ่าย
 • พิเศษกับส่วนลดประวัติดี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท
 • ไม่ปฏิเสธการต่ออายุแม้มีเคลม
เหมาจ่ายรายปี
 • ผลประโยชน์เข้าใจง่าย เหมาจ่ายรายปี สูงสุด 770,000 บาท
 • ยื่นบัตรโดยไม่ต้องสำรองจ่าย
 • ปฎิเสธการต่ออายุแม้มีเคลม
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท
 • ซื้อประกันสุขภาพไม่ต้องพ่วงประกันชีวิต
 • พิเศษกับส่วนลดประวัติดี
เหมาจ่ายรายปี
 • ผลประโยชน์เข้าใจง่าย เหมาจ่ายต่อปี สูงสุด 800,000 บาท
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือ BDMS ประเทศไทย
 • เพิ่มเติมสวัสดิการ เติมเต็มความคุ้มครอง
 • ไม่ปฏิเสธการต่ออายุแม้มีเคลม
 • พิเศษกับส่วนลดประวัติดี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
 • ซื้อประกันสุขภาพโดยไม่ต้องพ่วงประกันชีวิต
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท
 • คุ้มครองวงเงินผู้ป่วยในสูงสุด 5,000,000 บาท/ครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษาต่อปี
 • คุ้มครองค่าห้องสูงสุด 15,000 บาท/คืน
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือ BDMS ประเทศไทย
 • สบายๆ กับกรมธรรม์ และชำระเบี้ยรายเดือน
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
 • ไม่ปฏิเสธการต่ออายุแม้มีเคลม
 • พิเศษกับส่วนลดประวัติดี
 • ซื้อประกันสุขภาพโดยไม่ต้องพ่วงประกันชีวิต

เอกสารประกอบการทำประกันภัยอุบัติเหตุ และสุขภาพ

สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน