สิทธิพิเศษ สำหรับพนักงานกลุ่มเซ็นทรัล เท่านั้น

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ราคา 999 บาท (ปกติราคา 2,300 บาท) 

วันนี้ – 31 มี.ค. 2566