แนะนำเพื่อนทำประกัน รับคะแนน The1 สูงสุด 3,000 คะแนน

กรอกข้อมูลเพื่อนได้เลย

วันนี้ – 31 มี.ค. 2567

*เงื่อนไข รับ POINT The1 จำนวน 800 คะแนน/กรมธรรม์
1. บุคคลทั่วไปหรือพนักงาน แนะนำลูกค้าใหม่ ซื้อสินค้าประกันทุกรายการ (ยกเว้น พ.ร.บ)
2. เมื่อกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. รับ POINT The1 คันละ 800 คะแนน/กรมธรรม์

**เงื่อนไข รับ POINT The1 จำนวน 2,000 คะแนน/กรมธรรม์
1. แนะนำลูกค้าใหม่มาซื้อ พร้อมเป็นผู้ประสานงานลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าเก่าซื้อประกันกรมธรรม์ที่ 1-10 เป็นต้นไป
2. มีเบี้ยประกันรวมตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป / กรมธรรม์
3. เมื่อกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4. รับ POINT The1 คันละ 2,000 คะแนน/กรมธรรม์

***เงื่อนไข รับ POINT The1 จำนวน 3,000 คะแนน/กรมธรรม์
1. แนะนำลูกค้าใหม่มาซื้อ พร้อมเป็นผู้ประสานงานลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าเก่าซื้อประกันกรมธรรม์ที่ 11 เป็นต้นไป
2. มีเบี้ยประกันรวมตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป / กรมธรรม์
3. เมื่อกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4. รับ POINT The1 คันละ 3,000 คะแนน/กรมธรรม์