เกี่ยวกับ Central Smart Insure

Central Smart Insure เป็นบริการนายหน้าประกันชีวิตและประกันภัย โดยเริ่มทำธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ภายใต้เครือของกลุ่มเซ็นทรัล

เปิดให้บริการผ่านช่องทางการจัดกิจกรรมพิเศษภายในร้านไทวัสดุ รวมถึงช่องทางออนไลน์ นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันภัยที่หลากหลาย โดยร่วมมือกับบริษัทประกันภัยชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่

 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ยังได้การนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันตรงไปยังสมาชิกผู้ถือบัตร The 1 Card ผ่านทางโทรศัพท์ (Telesale) โดยได้ร่วมมือกับบริษัทประกันชั้นนำ ดังนี้

 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ประกันชีวิต ประกันภัย